Ny-C Klassen 


Nr.ØvelseMax. pointKoefficientI alt
1Lineføring102,020
2Stå101,515
3Sid101,515
4Dæk101,515
5Apport102,020
6Spring101,515I alt100

Opnår en hundefører over 65 point, har denne kvalificeret sig til oprykning i C – klassen fra næste konkurrencesæson.

Opnår en hundefører testkravet til C – klassen (90 point) i en C konkurrence eller deltager i en C konkurrence for testede hunde, en hundeføreren rykket op i C klassen, og må ikke fremtidig stille op i ny – C programmet.

Ved pointlighed er karakteren i øvelse 1 afgørende for placeringen.  Såfremt der stadig er pointlighed er øvelse 2 afgørende o.s.v.

Øvelserne skal deles op i mindst 2 omgange ved dommeren/dommerne, således at man ikke må tage alle øvelserne på en gang.

Valgfri halsbånd.

 

 1. LINEFØRING: Kommando – plads                           Koefficient: 2

Hundeføreren udfører øvelsen selvstændigt. Hunden på plads, i line.

Efter tegn fra dommeren  gør hundeføreren klar på det anviste startsted.

Hundeføreren starter øvelsen efter en kort pause.

Kommandoen plads må bruges ved start af øvelsen, og ved start efter opstandsninger.

Hunden skal villigt følge hundeførerens venstre side i gang, løb og vendinger, så hundens skulder er ud for hundeførerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig, så snart hundeføreren står stille.

Ved begyndelsen af øvelsen, skal hundeføreren gå 30 skridt lige ud og tilbage, uden at standse. Herefter vises højre-, venstre- og omkringvendinger i almindelig gang og løb og 2 opstandsninger i almindelig gang. Se øvelsesskitse i konkurrenceprogrammet for C-klassen.

Linen skal holdes i utvungen stilling i en hånd eller i begge hænder.

Efter dommerens ”tak” er øvelsen færdig.

Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Primært:

At hunden villigt følger hundeføreren.

At hundens skulder er tæt ved hundeførerens venstre knæ.

At linen er løs.

 Sekundært:

Om hundeføreren holder en kort pause før øvelsen startes.

Om hunden sætter sig langsomt når hundeføreren standser.

Om hunden sidder lige ved opstandsninger.

Om figuren spejlvendes.

Det betragtes som fejl:

Hvis hunden starter øvelsen før hundeføreren.

Hvis hundeføreren giver ekstra kommando.

Hvis hundeføreren giver ryk i linen.

Hvis line og halsbånd er stram under øvelsen.

Hvis der er afvigelser i afstand mellem hund og hundefører.

Hvis hunden ikke sætter sig ved opstandsning. Der trækkes 1 i karakter.

Hvis hunden er uopmærksom.

Hvis øvelsesskitsen ikke følges.

Henstilling kan gives:

Hunden konstant føres i stram line.

Hundeføreren konstant skal bruge flere kommandoer og kun med besvær kan få hunden til at følge sig.

Hundeføreren gentagne gange giver ryk i linen.

Efterkommes dette ikke, stoppes øvelsen, og der gives karakter for det udførte.

 

 1. STÅ: Kommandoer: Plads – stå og tegn, evt. kun stå eller tegn – plads. Koefficient: 1,5.

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted. Hunden på plads, fri ved fod.

Efter en kort pause, går hundeføreren med hunden på plads frem til anvist markering, hvor der kommanderes ”stå.”

Det er tilladt, at standse op når kommando gives, men hunden må ikke berøres.

Derefter går hundeføreren frem til en anvist markering (10 skridt), og stiller sig med front mod hunden.

Det er tilladt at anvende kommandoen plads ved start.

Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling, eller forlade øvelsen, efter af hundeføreren har vendt sig mod denne, er det tilladt at afgive een kommando. Hvis kommandoen ikke efterkommes stoppes øvelsen.

Hunden skal stå i 15 sek., efter at hundeføreren har gjort holdt.

Efter nyt tegn fra dommeren, går hundeføreren tilbage, og stiller sig ved hundens højre side.

Efter en ”kort pause” kommanderes hunden på plads.

Efter dommerens ”tak” er øvelsen slut når hunden er taget i line.

Det er herefter tilladt at rose og klappe hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Primært:

At hunden står på kommando.

At hunden ikke berøres.

At hunden bliver stående på det angivne sted.

At hunden står, indtil hundeføreren kommer tilbage til den.

Sekundært:

Om hundeføreren holder en kort pause, før øvelsen starter.

Om hunden under opmarch går mindre end 1 m. bag hundeføreren.

Om hunden står roligt på stedet.

Om hunden står en kort pause, inden den tages på plads.

Om hunden sidder lige på plads.

Det betragtes som en fejl:

Hvis hunden, under opmarch går mere end 1m. bag hundeføreren.

Hvis hundeføreren giver en ekstra ”stå”-kommando eller tegn trækkes der 2 i karakter.

Hvis hunden stopper op før hundeførerens kommando.

Hvis hunden udfører øvelsen langsom.

Det betragtes som en grov fejl hvis:

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang. Der trækkes 3 i karakter.

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang og kommanderer. Der trækkes 5 i karakter.

Hvis der afgives kommando fra vent. Der trækkes 3 i karakter.

Øvelsen stoppes hvis:

Hvis hundeføreren berører hunden efter at linen er taget af og indtil ”stå”-kommandoen er efterkommet.

Hvis hundeføreren, under opmarchen, afgiver flere kommandoer for at få hunden med, eller venter på den.

Hvis hundeføreren bruger overdreven animering ved kommandoafgivelsen

Hvis hunden forlader øvelsen mere end 3m..

Hvis hundeføreren vender sig mere end 1 gang under bortgang.

Hvis hunden indtager en anden stilling, med mindre hundeføreren hurtigt retter den opståede fejl med en kommando.

 

 1. SID: Kommandoer: Plads – sid og tegn, evt. kun sid eller tegn – plads. Koefficient: 1,5.

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted. Hunden på plads, fri ved fod.

Efter en kort pause, går hundeføreren med hunden på plads frem til anvist markering, hvor der kommanderes ”sid.”

Det er tilladt, at standse op når kommando gives, men hunden må ikke berøres.

Derefter går hundeføreren frem til en anvist markering (10 skridt), og stiller sig med front mod hunden.

Det er tilladt at anvende kommandoen plads ved start.

Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling, eller forlade øvelsen, efter af hundeføreren har vendt sig mod denne, er det tilladt at afgive een kommando. Hvis kommandoen ikke efterkommes stoppes øvelsen.

Hunden skal sidde i 15 sek., efter at hundeføreren har gjort holdt.

Efter nyt tegn fra dommeren, går hundeføreren tilbage, og stiller sig ved hundens højre side.

Efter dommerens ”tak” er øvelsen slut når hunden er taget i line.

Det er herefter tilladt at rose og klappe hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Primært:

At hunden sætter sig på kommando.

At hunden ikke berøres.

At hunden bliver siddende det angivne sted.

At hunden bliver siddende til føreren kommer tilbage til den.

Sekundært:

Om hundeføreren holder en kort pause, før øvelsen startes.

Om hunden under opmarch går mindre end 1m. Bag hundeføreren.

Om hunden sidder roligt på stedet.

Det betragtes som en fejl:

Hvis hunden, under opmarch går mere end 1m. Bag hundeføreren.

Hvis hundeføreren giver en ekstra ”stå”-kommando eller tegn trækkes der 2 i karakter.

Hvis hunden sætter sig før hundeførerens kommando.

Hvis hunden udfører øvelsen langsom.

Det betragtes som en grov fejl hvis:

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang. Der trækkes 3 i karakter.

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang og kommanderer. Der trækkes 5 i karakter.

Hvis der afgives kommando fra vent. Der trækkes 3 i karakter.

Øvelsen stoppes hvis:

Hvis hundeføreren berører hunden efter at linen er taget af og indtil ”sid”-kommandoen er efterkommet.

Hvis hundeføreren, under opmarchen, afgiver flere kommandoer for at få hunden med, eller venter på den.

Hvis hundeføreren bruger overdreven animering ved kommandoafgivelsen

Hvis hunden forlader øvelsen mere end 3m..

Hvis hundeføreren vender sig mere end 1 gang under bortgang.

Hvis hunden indtager en anden stilling, med mindre hundeføreren hurtigt retter den opståede fejl med en kommando.

 

 1. DÆK: Kommandoer: Dæk og/eller tegn – hundens navn og/eller her i sammenhæng, eller

                                                   fløjtesignal.        Koefficient: 1,5.                                                                

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted. Hunden på plads, fri ved fod.

Efter en kort pause, kommanderer hundeføreren ”dæk.”  Det er ikke tilladt, at berøre hunden ved kommandoafgivelse..

Derefter går hundeføreren frem til en anvist markering (10 skridt), og stiller sig med front mod hunden.

Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling, eller forlade øvelsen, efter af hundeføreren har vendt sig mod denne, er det tilladt at afgive een kommando. Hvis kommandoen ikke efterkommes stoppes øvelsen.

Hunden skal ligge i 30 sek., efter at hundeføreren har gjort holdt.

Efter nyt tegn fra dommeren, kalder hundeføreren på hunden, som villig skal komme og sætte sig tæt foran føreren.

Efter dommerens ”tak” er øvelsen slut når linen er sat på hunden.

Det er herefter tilladt at rose og klappe hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Primært:

At hunden lægger sig på kommando.

At hunden ikke berøres.

At hunden bliver liggende det angivne sted, indtil hundeføreren kalder den hjem.

At hunden villig kommer ind til hundeføreren ved indkald.

Sekundært:

Om hundeføreren holder en kort pause, før øvelsen startes.

Om hunden ligger roligt på stedet.

Om hunden sidder tæt foran føreren.

Om hunden sidder lige foran ved indkald.

Det betragtes som en fejl:

Hvis hunden lægger sig før hundeføreren kommando.

Hvis hundeføreren giver en ekstra ”dæk”-kommando eller tegn trækkes der 2 i karakter.

Hvis hunden udfører øvelsen langsom.

Hvis hunden står foran ved indkald. Der trækkes 1 i karakter.

Hvis hunden går direkte på plads. Der trækkes 1 i karakter.

Det betragtes som en grov fejl hvis:

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang. Der trækkes 3 i karakter.

Hvis hundeføreren vender sig under bortgang og kommanderer. Der trækkes 5 i karakter.

Hvis der afgives kommando fra vent. Der trækkes 3 i karakter.

Øvelsen stoppes hvis:

Hvis hundeføreren berører hunden efter at linen er taget af og indtil ”dæk”-kommandoen er efterkommet.

Hvis hundeføreren bruger overdreven animering ved kommandoafgivelsen

Hvis hunden forlader øvelsen mere end 3m..

Hvis hundeføreren vender sig mere end 1 gang under bortgang.

Hvis hunden indtager en anden stilling, med mindre hundeføreren hurtigt retter den opståede fejl med en kommando.

 

 1. APPORT med valgfri app./genstand. Kommandoer: Apport – slip. Koefficient: 2

Hundeføreren udfører øvelsen selvstændig.

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted, med hunden på plads, fri ved fod.

Hundeføreren må ikke flytte sig under øvelsen.

Efter en kort pause kaster hundeføreren ca. 10m ud.

Efter endnu en kort pause (apporten skal ligge stille), kommanderer hundeføreren ”apport”.

Hunden skal villig opsamle apporten, bringe den tilbage og sætte sig tæt foran hundeføreren.

Hvis hunden ikke straks finder apporten, skal den have lov til at lede efter den i færtområdet.

Når hunden har samlet apporten op, må den lægges tilrette i munden, men skal ellers bæres sikkert.

Efter en kort pause, tager hundeføreren apporten med kommandoen ”slip”.

Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”, og når linen er sat på hunden.

Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Der må benyttes alt apporterbart (legetøj, sko, kødben el.lign.). Den benyttede genstand skal kunne afleveres til hundeføreren.

Primært:

At hunden opsamler apporten/genstanden.

At hunden villigt afleverer apporten/genstanden foran til hundeføreren.

Sekundær:

Om hundeføreren holder en kort pause, føre øvelsen starter.

Om hunden står ved hundeføreren, mens apporten kastes.

Om apporten ligger stille før kommandoen afgives.

Om apporten bæres sikkert.

Om hundeføreren holder en kort pause, før apporten/genstanden tages fra hunden.

Bemærkninger:

Indbringning af apporten/genstanden skal være påbegyndt for at opnå en karakter. Hvis kastet er væsentlig for

kort, beder dommeren hundeføreren kastes om. Hvis det andet kast er for kort, trækkes for en fejl. 

Hunden starter før hundeførerens kommando.

Det betragtes som en fejl :

Hvis hunden tygger på apporten.

Hvis hunden laver ”cigarrygning”. Der trækkes 2 i karakteren.

Hvis hundeføreren bevæger sig indtil 2 skridt.

Hvis hunden er uvillig til at slippe apporten.

Hvis hunden står tæt foran hundefører og afleverer. Der trækkes 2 i karakteren.

Hvis hunden går direkte på plads med apporten. Der trækkes 2 i karakteren.

Det betragtes som en grov fejl :

Hvis hunden går med kastet, eller mens apporten er i luften. Der trækkes 3 i karakteren.

Hvis hundeføreren laver direkte animering med kropsbevægelse m.m..

Hvis hunden er meget uvillig til at slippe apporten.

Øvelsen stoppes :

Hvis hundeføreren berører hunden efter linen er taget af og indtil ”apport”-kommandoen er efterkommet.

Hvis hundeføreren bruger stærk overdreven animering.

Hvis hundeføreren flytter sig mere end 2 skridt.

Hvis hunden smider apporten tæt foran hundeføreren og ikke straks samler den op. Der trækkes 5 karakteren. Der sker samme fradrag, hvis hundeføreren selv samler apporten op. 

Hvis hunden efter gentagne kommandoer ikke vil slippe apporten.

 

 1. SPRING: Kommandoer: spring – tilbagespring.              Koefficient: 1,5.

Karakterfordeling:                 Fremspring  =  3 points

Tilbagespring  =  7 points

Hundeføreren udfører øvelsen selvstændig.

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar, stiller sig foran brættet på den anviste side, afstand efter eget valg med

hunden på plads, fri ved fod.

Hundeføreren må ikke flytte sig under øvelsen.

Efter en kort pause kommanderer hundeføreren ”spring”.

Hunden skal springe over brættet, og tilbage igen. Kommando ”tilbagespring” er tilladt, men kan også udelades.

Hunden skal berøre brættet på nedspringssiden på eller under øverste revle.

Efter tilbagespring skal hunden uden kommandosætte sig tæt foran hundeføreren.

Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”, og når linen er sat på hunden.

Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden.

 

DOMMERVEJLEDNING:

Primært:

At hunden springer over springbrættet.

At hunden springer tilbage.                      

Sekundær:

Om hundeføreren holder en  kort pause, før øvelsen startes.

Om hunden sidder tæt foran hundeføreren.

Det betragtes som en fejl:

Hvis hunden starter før hundeførerens kommando.

Hvis hunden springer fra top. Der trækkes 1 i karakter.

Hvis hundeføreren flytter sig mere end 2 skridt.

Hvis hunden står foran hundeføreren. Der trækkes 1 i karakter.

Hvis hunden går direkte på plads. Der trækkes 1 i karakter.

Det betragtes som en grov fejl:

Hvis hundeføreren laver direkte animering med kropsbevægelse m.m..

Øvelsen stoppes:

Hvis hunden hopper op på springbrættet, før øvelsen starter.

Hvis hundeføreren berører hunden efter linen er taget af og indtil ”spring”-kommandoen er efterkommet.

Hvis hundeføreren bruger stærk overdreven animering.

Hvis hunden løber uden om brættet.

Hvis hundeføreren flytter sig mere end 2 skridt.

  

KONKURRENCEVEJLEDNING.

 

 1. LINEFØRING: Øvelsen skal foregå på et minimum 40 skridt langt og 30 skridt bredt, jævnt stykke

græs, jord eller lign.. Der skal bruges 1 stok til markering af start og 1 stok til markering af

de 30 skridt (svarer til C-klassen).

 1. STÅ:
 2. SID: Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lign.. Der skal bruges 3 stokke til markering af

start – stå/sid – vent. Max 10 skridt til opmarch, og 10 skridt mellem kommandostedet og vent.

 

¦_________max. 10 skridt_______________¦____________10 skridt_________________¦

start                                                                            stå/sid                                                                                  vent

 

 1. DÆK: Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende. Der skal bruges 2 stokke til markering af

dæk – vent.  

 

¦_________10 skridt______________¦

dæk                                                                       vent

 

 1. APPORT: Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende. Øvelsen udføres

Med hundeførerens egen medbragte træapport, eller andre apporterbare genstande.

Genstandene skal kunne afleveres.

 1. SPRING: Der skal bruges 1 springbræt, som skal placeres på et stabilt underlag. Højde 1m..          

 

Nyheder

Sponsorer